Lịch làm việc tuần 32

Lịch làm việc tuần 32

– Bồi dưỡng phụ đạo học sinh – Kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên (8h00 ngày thứ bảy 22/4) – Thầy Tài tập huấn Mĩ thuật ngày thứ tư 19/4 tại trường Chính trị Bình Dương