Về việc nâng lương thường xuyên.

Về việc nâng lương thường xuyên.

Hiện tại Phòng giáo dục đã có quyết định nâng bậc lương đối với những giáo viên có tên sau: – Cô Trần Thị Vân Anh: bậc 1 -> 2 từ 9/2016 – Cô Bùi Thị Thanh Tâm: bậc 1 -> 2 từ 9/2016 -…