Danh mục sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 – 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO Trường Tiểu học Thường Tân thông báo đến Qúy Phụ huynh học sinh Lớp 2 năm học 2021-2022 (Lớp 1 năm học 2020-2021 mới lên)  về Danh mục sách giáo khoa lớp 2, trường Tiểu học Thường Tân sử dụng…
Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021 – 2022

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021 – 2022

THÔNG BÁO Trường Tiểu học Thường Tân thông báo đến Qúy Phụ huynh học sinh lớp Lá, trường Mầm non Thường Tân về Danh mục sách giáo khoa lớp 1, trường Tiểu học Thường Tân sử dụng trong năm học 2021-2022 như…