Quyết định công nhận trường Tiểu học Thường Tân đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Quyết định trường đạt chuẩn QG MD1