Quyết định trường Tiểu học Thường Tân đạt chuẩn 3 kiểm định CLGD

Quyết định chuẩn 3