Về việc nâng lương thường xuyên.

Hiện tại Phòng giáo dục đã có quyết định nâng bậc lương đối với những giáo viên có tên sau:

– Cô Trần Thị Vân Anh: bậc 1 -> 2 từ 9/2016

– Cô Bùi Thị Thanh Tâm: bậc 1 -> 2 từ 9/2016

– Cô Nguyễn Thanh Hằng: bậc 1 -> 2 từ 9/2016

– Thầy Nguyễn Quốc Khánh: bậc 2 -> 3 từ 9/2016

– Anh Huỳnh Bá Hồng: bậc 5 -> 6 từ 9/2016

– Thầy Võ Chí Công: bậc 3 -> 4 từ 10/2016

– Thầy Huỳnh Thanh Long: bậc 7 -> 8 từ 11/2016

– Thầy Thái Văn Phương: bậc 7 -> 8 từ 11/2016

– Cô Võ Thị Thuỳ Uyên: bậc 1 -> 2 từ 11/2016